این دستگاه بعد از بلند کردن بار از روی زمین دارای حرکت بار به سمت جلو و حرکت بار به سمت عقب می باشد.قدرت بارگیری در تاورکرین مبنی بر ساختار آن می باشد که این کار توسط الکترو موتور انجام می شود و الکترو موتور به گیربکس و از گیربکس به وینچ وصل است و توسط وینچ مقدار نیاز سیم بکسل تا ارتفاع مورد نیاز دستگاه و رابطی به نام هوک قلاب به بار متصل می گردد.(به عمل جلو و عقب کردن بار در اصطلاح شاریوت نیز میگویند) لازم به ذکر است تاور کرین دارای میکرو سوءیچ های قطع کن میباشد که، باری را که بیش از حد مجاز  دستگاه می باشد را کنترل می نماید و از جلو رفتن آن خودداری می کند.

علاوه بر توانایی بلند کردن بار و حرکت آن به جلو و عقب ،تاور کرین ها می توانند در شعاع ۳۶۰ درجه بار را جابجا کند و به  نقطه ی دلخواه بار را منتقل کند ،این کار توسط  الکتروموتور و گیربکس انجام می گیرد و برای ایمنی آن نیز میکروسوئیچ هایی تعبیه شده که در مواقع لزوم از چرخش بی جای تاور جلو گیری نماید. همچنین این دستگاه توانایی حرکت روی زمین و انتقال دستگاه از نقطه ای به نقطه ی دیگر را دارا می باشد، بعضی از تاورها توسط قرار گرفتن روی ریل جابجا می گردند و برخی دیگر روی زنجیرقرار دارند و بر روی زمین حرکت می کنند و نوع دیگر بر روی چرخ های بزرگ جا به جا می شوند.

تاور کرین ها پس از نصب و مونتاژ که توسط جرثقیل های موبایل انجام می گیرد جهت افزایش ارتفاع از قدرت خود مونتاژ دستگاه استفاده می کنند که مستلزم یکسری عملیات بسیار حساس می باشد و با اضافه کردن سکشن های جدید ارتفاع می گیرد،برای استفاده از ارتفاع بیشتر از حد استانداردی که شرکت سازنده  دستگاه مشخص نموده است ،تاور باید توسط  آنکاراژ چیزی شبیه به کمربند که به نقاطی از سازه متصل می شود ،مهار گردد.

کلیه حرکت این دستگاه معمولا توسط الکترو موتور های برقی و گیربکس های بسیار قوی که دارای ترمز های قوی می باشد صورت می گیرد، پس از راننده کلیه سیستم ها توسط یک سری میکرو سوئیچ در حال کنترل است تا علاوه بر نیروی انسانی بطور دقیق ایمنی دستگاه هر لحظه چک شود.

تمامی مراحل راه اندازی تاور کرین (نصب،مونتاژ،دمونتاژ،افزایش و کاهش ارتفاع و بستن کمربند مهار کننده ) می بایست توسط نیرو های متخصص و با تجربه قرار گیرد. اکثر حوادث در زمان مونتاژ و دمونتاژ صورت می گیرد .درصورتیکه کلیه میکروسوئیچ ها و سنسور های یک تاور کرین نصب شود ، دستگاه دچار حادثه نمی شود.