بتن ریزی یا Concrete Pouring، به عملیاتی گفته می شود که در آن، بتن تازه توسط تجهیزات انتقال بتن به درون قالب ریخته می‌شود. این فرآیند نیازمند نظارت و کنترل مناسب برای دستیابی به یک بتن با کیفیت است.بتن ریزی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین عملیات‌ها در ساخت سازه‌های بتنی است.

این فرآیند معمولا طی هفت مرحله شامل 1-آماده‌سازی بتن(قالب‌بندی)، 2-اختلاط بتن، 3-انتقال بتن، 4-ریختن بتن، 5-تراکم بتن ، 6-پرداخت بتن ،7-عمل آوری بتن انجام می‌شود. مراحل بتن ریزی، تاثیر قابل توجهی بر روی کیفیت سازه بتنی دارند. از این‌رو، این مراحل باید طبق استانداردهای موجود و با دقت بالا انجام شوند. بتن ریزی هر سازه‌ای، روش مخصوص به خود را دارد. پارامترهای موثر بر کیفیت بتن ریزی عبارت هستند از:

1-زمان گیرش بتن
2-تشکیل درز سرد
3-الگوی بتن ریزی
4-ارتفاع سقوط آزاد
5-کنترل دما
6-تراکم بتن

تجهیزات مورد نیاز برای عملیات بتن ریزی

هر یک از مراحل بتن ریزی، نیازمند تجهیزات مخصوصی نظیر بچینگ پلانت ، میکسر بتن ، انتقال دهنده بتن ،پمپ بتن هوایی یا پمپ یتن زمینی و دستگاه ویبراتور بتن است.