بتن ریزی در هوای سرد نیاز به رعایت قواعد و دستورات خاصی است. در صورت عدم توجه به اصول مهندسی در هنگام بتن ریزی در هوای سرد، باید منتظر ایجاد تنش‌ هایی شدید در بطن بتن باشید. تنش هایی که می توانند به راحتی باعث ترک خوردن اعماق بتن باشند.

بتن از جمله مصالح بسیار سرسخت در ساختمان سازی های مدرن است. متریالی که می ‌تواند سال ‌ها بدون کوچکترین نقصی همراه با استحکامی قابل توجه عمری طولانی داشته باشد. البته این متریال سرسخت ساختمانی در مراحل مقدماتی درست در زمانیکه باید تشکیل شود، مراقبت ‌های ویژه ‌ای را طلب می ‌کند. به هر صورت بتن متریالی است که با اختلاط آب و سیمان و ماسه در کنار شن ایجاد خواهد شد. هر گونه بی نظمی و یا به هم خوردن تعادل در این اختلاط می تواند در کیفیت نهایی بتن تاثیرات منفی بگذارد. گاها پیش می آید که این تأثیرات منفی تا آن اندازه غیرقابل قبول است که باید قید بتن تولید شده را بزنیم.

دلیل این حساسیت ها در عدم واکنش هیدراتاسیون سیمان در همراهی با آب سرد در دما های بسیار پایین است. جدا از مقوله یخ زدگی آب، سیمان نمی تواند واکنش های لازم با آب را در دما های پایین داشته باشد. حتی اگر آب مورد استفاده کاملاً روان و عاری از هر گونه یخ‌ زدگی باشد. به این دلیل است که بتن ریزی در هوای سرد در نهایت منجر به خلق بتنی است که به راحتی خرد می ‌شود. یک راه ‌حل مهندسی و کاملاً علمی برای مواجه بودن با این مشکل می ‌تواند استفاده از ضدیخ بتن باشد. البته استفاده از ضدیخ بتن باعث خواهد شد تا آب در تمام مراحل بتن ریزی در هوای سرد به حالت انجماد نرسد؛ اما این ضدیخ بتن قادر نخواهد بود که دمای آب را بالا نگه دارد.

عملیات ‌های مهندسی شده در مقابله با افت دمای بتن

در ساخت بتن زمانیکه می ‌خواهیم عملیات بتن ریزی در هوای سرد داشته باشیم، در مرحله ساخت بتن می توان با استفاده از ضدیخ بتن خطر انجماد آب را از میان ببرد؛ اما برای سرعت بخشیدن به واکنش های شیمیایی سیمان لازم است تا عمل آوری بتن هر چه سریعتر به انجام رسد.

سرعت عمل برای انجام اموراتی مانند ویبره زنی بتن و یا استفاده از ماله پروانه ای، شمشه ماله و… برای تکمیل عملیات های بتن ریزی در هوای سرد بسیار ضرورت دارد. این عملیات ‌ها باید در همراهی با گرمایش های نقطه ای که می توانند دمای کل بتن را بالاتر از ۵ درجه نگه دارند همراه شوند. اما پس از عملیات دستگاه‌ هایی مانند ماله پروانه ای و یا شمشه ماله که تقریباً کار بتن ریزی را به انتها خواهند رساند، نمی توان بتن را به حال خود رها نمود. گرمایش نقطه‌ ای باید حداقل تا ۲۴ ساعت پس از عملیات بتن ریزی در هوای سرد همراه کار بماند؛ پس اگر این خطر وجود دارد که این گرمایش را نتوان به مدت طولانی و کاملاً اصولی تامین ساخت، لازم است در همراهی با ضدیخ بتن به نوعی عدم یخ زدگی تا ۲۴ ساعت آینده پس از عملیات بتن ریزی را تضمین نمود.

یکی دیگر از مشکلات در استفاده از ضدیخ بتن، به کار گیری از ترکیبات نمک طعام به عنوان ضدیخ بتن می باشد. نمک اگر چه می ‌تواند به خوبی باعث عدم یخ زدگی آب در بطن بتن باشد؛ اما در نهایت باعث فرسایش میلگرد های مانده در بتن های مسلح خواهد شد. چرا که نمک، آب بتن را در حالتی الکترولیتی برده و میلگرد های مانده در بتن یک سوی این الکترولیت خواهند شد.ضدیخ بتن مرغوب به جهت تکمیل عملیات های بتن ریزی در هوای سرد بر پایه ترکیبات الکلی و نیتریتی تهیه می شوند. ترکیباتی که عاری از هر گونه خسارت بر بتن و میلگرد های مانده در آن خواهند بود.