دستگاه های بچینگ پلانت به دو نوع بچینگ تر و بچینگ خشک تقسیم می شوند،اکثر بچینگ ها دارای قسمت های کاربردی مهمی هستن که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:

مخازن شن و ماسه:

شن و ماسه مورد نیاز به تفکیک در این قسمت ذخیره می شود.

سیلو های سیمان:

این سیلوها که سیمان در آن ذخیره می شود و بین یک تا پنج سیلو بسته به نوع و اندازه ایستگاه مرکز بتن متفاوت است.

منبع ذخیره آب :

آب مورد نیاز هر بچ پس از اندازه گیری خودکار وارد میکسر می شود.

باسکول شن و ماسه:

به مقدار مورد نیاز از هر مورد را اندازه گیری کرده و به میکسر ارسال می کند.

باسکول سیمان:

جهت توزین سیمان جهت انتقال به میکسر استفاده می شود.

دیگ میکسر بچینگ:

مواردی چون سیمان، شن و ماسه، آب در این قسمت با یکدیگر مخلوط می شوند.

اتاق اپراتور بچینگ:

کنترل کمیتها و حجم داده شده در این قسمت توسط یک نفر اپراتور انجام می شود.

حلزونیهای انتقال سیمان:

سیمان را از سیلوها به باسکول سیمان منتقل می کند.

کنتور آب:

حجم آب مورد نیاز در هر بچ را اندازه گیری می کند.