پمپ بتن دکل شوینگ 24 متری جک ایکس، مدل 1991، سیستم راک، پمپاژ با موتور مستقل 6 سیلندر دویتس

برند پمپ بتن: شویینگ آمریکایی

  1.  مدل پمپ بتن :2003
  2. دارای قطعات فابریک کمپانی
  3. دارای رنگ فابریک
  4. دارای پیتیوی فابریک
  5. دارای کنترل فابریک
  6. بدون شکستگی
  7. دکل بشرط بتن
  8. سوار ماشین بنز تک مدل 1354