پمپ بتن دکل36 متری شویینگ به سفارش عربستان

برند پمپ بتن هوایی: شویینگ آمریکایی

  1.  مدل پمپ بتن :2003
  2. دارای قطعات فابریک کمپانی
  3. دارای رنگ فابریک
  4. دارای پیتیوی فابریک
  5. دارای کنترل فابریک
  6. بدون شکستگی
  7. دکل بشرط بتن
  8. سوار ماشین بنز تک مدل 1354