پمپ بتن دکل 32 متری شویینگ آمریکا سوار ماشین بنز 8 سیلندر مدل 1377

پمپ دکل 32 متری، جک SL، مدل 2015، سیستم راک، پیتیو بزرگ، پمپ فابریک، دکل بدون شکستگی، کنترل فابریک، رنگ دکل فابریک، سوار بر ماشین بنز زیر هشت سیلندر

برند پمپ بتن دکل: شویینگ آمریکایی

  1. مدل پمپ بتن :مدل 2015
  2. دارای قطعات فابریک کمپانی
  3. دارای رنگ فابریک
  4. دارای پیتیوی فابریک
  5. دارای کنترل فابریک
  6. بدون شکستگی دکل
  7. دکل بشرط بتن
  8. سوار ماشین بنز تک مدل 1354